SAFFOODS | KULLANIM SÖZLEŞMESİ


1. Genel Hükümler

1.1. SAFFOODS GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) tarafından işletilen “www.safnutrition.co”

adresindeki internet sitesini (“İnternet Sitesi”) ziyaret eden ve/veya herhangi bir şekilde kullanan kişiler

(“Kullanıcı”) tarafından, işbu Kullanım Sözleşmesi’nin İnternet Sitesi’nin kullanılmadan önce okunması

gereklidir. Kullanım Sözleşmesi’nde düzenlenen koşulların Kullanıcı tarafından kabul edilmemesi halinde,

İnternet Sitesi’ni kullanımı derhal sona erdirilmelidir. Kullanıcı’nın İnternet Sitesi’ni kullanması ve/veya kişisel

bilgilerinin yer alacağı formu doldurması halinde işbu Sözleşme’de yazılı şartları kabul edilmiş ve onaylanmış

olacaktır.

1.2. Şirket, İnternet Sitesinde mevcut her tür hizmet, ürün, kullanma koşulları ile İnternet Sitesi’nde sunulan

bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı

tutar. Değişiklikler İnternet Sitesi’nde yayın tarihinde yürürlüğe girer.


2. Kullanım Kuralları

2.1. İnternet Sitesi üzerinde verilen hizmetler aksi belirtilmedikçe tüm kullanıcılara açık ve ücretsizdir.

Aşağıdaki yazılı durumlarda, bunlarla ilişkisi olduğu tespit edilen kişi veya kişiler hakkında kanuni hakları saklı

tutulmakla birlikte, Kullanıcı’nın İnternet Sitesi kullanımını engellenebilir:

(a) Yanlış, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve Türkiye

Cumhuriyeti yasalarına aykırı verilerin İnternet Sitesi’ne kaydedilmesi,

(b) İnternet Sitesi’nin içeriğinin izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalanması,

(c) İnternet Sitesi’nin güvenliğini tehdit edecek ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek

yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi,

değiştirilmesi.


3. İçerik Kullanımı

3.1. Şirket, İnternet Sitesi’nin genel görünüm ve tasarımı ile İnternet Sitesi’ndeki tüm bilgi, resim, her türlü

marka, İnternet Sitesi alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir

şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil

tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir

ve Materyaller yasal koruma altındadır. İnternet Sitesi’nde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve

kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka

bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez,

sunulamaz veya dağıtılamaz. İnternet Sitesi’nin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesi veya mobil

uygulamada izinsiz olarak kullanılamaz.

3.2. Kullanıcılar’a tanımlanan veya kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının,

üçüncü kişi veya kuruluşlarla paylaşılmasından (bu bilgilerin Kullanıcı dışındaki kişiler tarafından

kullanılmasından) kaynaklanacak her türlü zarardan doğrudan Kullanıcı sorumludur. Aynı şekilde Kullanıcı,

internet ortamında bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri

kullanamayacağı gibi diğer Kullanıcılar’ın özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz.

Kullanıcı bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmiş

sayılmaktadır.

3.3. Şirket, İnternet Sitesi’nin ve diğer veriler ile programların kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali,

haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu

değildir. Şirket, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye

uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü,

telekomünikasyon hatlarında meydana gelen arızalar, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara

girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususlarında herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

3.4. Kullanıcı tarafından İnternet Sitesi üzerinden iletilen tüm içerik Şirket’e ait olup, işbu içerik pazarlama

amacıyla kullanılabilir.


4. Sorumluluklar

4.1. Kullanıcı, İnternet Sitesi’ni kullanmaya başlandığı andan itibaren bu Kullanım Sözleşmesi’nin tüm

hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder.

Kullanıcı işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle Şirket’in uğrayacağı her

türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul eder. Şirket, Kullanıcı’nın sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu

kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para

cezaları için Kullanıcı’ya aynen rücu hakkına sahiptir.

4.2. İnternet Sitesi’ni kullanan Kullanıcı’nın yapmış olduğu işlemler (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen

sayfalar) daha iyi hizmet sunmak amacı ile takip edilmektedir. Bu bilgiler, gizlilik şartlarına bağlı kalınarak

İnternet Sitesi’nin Kullanıcılar’a sunulan deneyimi geliştirmek, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile

reklam vb. konularda işbirliği yapılan firmalarla paylaşılabilmektedir.

4.3. Kullanıcı, İnternet Sitesi hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve

Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler, Borçlar Kanunu, diğer ilgili mevzuat

hükümleri ile İnternet Sitesi üzerinden yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirime uymayı kabul eder. Bu

duyuru, bildirim ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk

münhasıran Kullanıcı’ya aittir.

4.4. Kullanıcı, diğer Kullanıcılar’ın İnternet Sitesi’ni kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde

bulunamaz, sunucuları veya veri tabanlarını otomatik programlar yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez, hile

girişimlerinde bulunamaz. İşbu hükümde belirtilen fiillerde bulunması halinde Kullanıcı’nın hesabının

sonlandırılacağını ve durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

4.5. İnternet Sitesi, Şirket’in kontrolü altında olmayan başka internet sitelerinde bağlantı veya referans

içerebilir. Şirket, bu sitelerin içeriklere veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

4.6. Internet Sitesi’nin belirli yerlerinde o bölüme özel farklı kurallar ve yükümlülükler bölüm içeriğinde

duyurulmak kaydı ile belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar belirtilen bu kuralları peşinen kabul

etmiş sayılır.

 

5. Hizmet Sürekliliği

5.1. Şirket taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu Sözleşme üzerinde herhangi bir ayrıca

bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak değişiklik yapabilir ve her zaman herhangi bir gerekçe

göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, servisin içeriğini

değiştirme veya iptal etme hakkına sahiptir. Şirket, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel Kullanım

Sözleşmesi’ni aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile İnternet Sitesi’nde yayınlayacak, gerek görmesi

halinde elektronik posta ile Kullanıcılar’a bildirilecektir. Güncel Kullanım Sözleşmesi, İnternet Sitesi'nde

yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Internet Sitesi’nin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Kullanım

Sözleşmesi’ne tabi olacaktır.

5.2. Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı veya bu sistemi kullanmaya başladığı andan itibaren işbu

Kullanım Sözleşmesi’ne uymayı taahhüt etmiş kabul edilir. Sözleşme, Kullanıcı’nın hesabının herhangi bir

şekilde kapatılması ile kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

 

6. Gizlilik Politikası

6.1. İnternet Sitesi’nde Kullanıcılar’a daha iyi hizmet verebilmek, ilgili verileri analiz ederek operasyonel

fayda sağlamak amacıyla bazı kişisel bilgiler (isim, yaş, e-posta adresi, vb.) Kullanıcı’dan talep edilmektedir.

Toplanan bu veriler; kampanya çalışmaları veya Kullanıcı’nın hesabına yönelik özel promosyon faaliyetlerinin

yapılabilmesi için İnternet Sitesi bünyesinde kullanılmaktadır.

6.2. İnternet Sitesi içeriğinde Google Analytics’in Yeniden Pazarlama & Demografi ve İlgi Alanı Raporlaması

özellikleri kullanılabilecektir. Reklam ayarları kullanılarak Görüntülü Reklamcılık için Google Analytics’in

kapsamı dışında kalabilir ve Google Görüntülü Reklam Ağı reklamları özelleştirilebilir. Google Analytics ile

sağlanan demografik bilgiler, İnternet Sitesi’ni ve varsa İnternet Sitesi üzerinden verilen reklamları,

Kullanıcılar’ın ilgi alanlarına göre özelleştirmek için kullanılmaktadır. İşbu bilgiler, hedef kitle çalışmalarında

kullanılırken diğer Kullanıcılar’a ait bilgilerle birlikte olmak üzere reklam yayıncıları ile paylaşılabilir. Bu bilgiler

herhangi bir şekilde kişisel bilgi (isim, soyadı, T.C Kimlik No, cinsiyet, yaş vb.) içermeyip, grup olarak Kullanıcı

eğilimleri ile ilgili çalışmalar yapmak ve hedef kitleyi derlemek etmek amacıyla kullanılabilecektir. İşbu Kullanım

Sözleşmesi’ni kabul edilmesiyle, anonim bilgilerin reklam yayıncıları ile reklam ve tanıtım amacıyla

paylaşılmasına onay verilmektedir.

6.3. Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılar, İnternet Sitesi reklamlarını internet üzerindeki yayıncı sitelerde

yer verdikleri banner alanlarında gösterecektir. Ziyaretçilerin İnternet Sitesi’ne geçmişte yaptığı ziyaretleri

temel alarak reklamlarla ilgili bilgi toplamak, reklamları optimize etmek ve yayınlamak üzere İnternet Sitesi

tarafından ve Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılarca birinci taraf çerezler ile üçüncü taraf çerezler birlikte

kullanılmaktadır.

6.4. Kişisel Kullanıcı bilgileri, ancak resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici

mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapmak zorunda olunduğu durumlarda resmi makamlara

açıklanacaktır.

 

7. Kişisel Bilgilerin Güvenliği ve İşlenmesi

7.1. Kullanıcı, kişisel verilerinin işlenmesine ve üçüncü kişilere aktarılmasına Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

(“Kanun”) kapsamında açıkça rıza göstermektedir. Kişisel veriler Kullanıcı sıfatı devam ettiği sürece işlenecektir.

7.2. Kanun kapsamında Veri Sorumlusu SAFFOODS GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ olup Kanun’daki tüm

sorumluluk ve yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir.

7.3. Kullanıcı’nın kişisel verileri istatistiki bilgi toplamak ve derlemek, ticari faaliyetleri geliştirmek, Kullanıcılar’a

Şirket’in faaliyetleri hakkında bilgi vermek ve buna benzer amaçlarla işlenmektedir.

7.4. Kullanıcı; dilediği zaman Kanun kapsamında Veri Sorumlusu Şirket’e başvurarak kendisine ait kişisel

verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel

verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin

aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili

üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin

ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer

aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, İşlenen verilerin neticesinde kişi ile

ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması

halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkına sahiptir.

 

8. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Kullanım Sözleşmesi'nin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türk hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım

Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri

yetkilidir.İşbu Kullanım Sözleşmesi'nin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türk hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım

Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri

yetkilidir.

  Çerez Kullanımı

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler kullanıyoruz. Çerez kullanımını tercih etmiyorsanız tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz.